محصولات

ما فعالیت حرفه ای خود را از سال 1380 و در قالب گروه پیشگامان نرم افزارهای هوشمند (پنماه) در بازار IT کشور شروع کرده ایم و فعالیتهای خود را در بخش خصوصی و دولتی گسترش داده و از سال 1386در قالب شرکت رویا پردازان ارجان در بازار به فعالیتهای خود ادامه دادیم و در طی این سالها محصولات بسیاری را تولید کرده ایم شرکت در سال 1390 برای کسب سهم بیشتر از بازار، نرم افزار آرسین را با شعار دقیق،متفاوت و مدرن محاسبه کنید را ارائه داد که در گروه نرم افزارهای مالی قرار می گیرد. ما رسالت حرفه ای خود را کمک به رشد صنعت IT در ایران عزیز تعیین کرده ایم و در این راستا فعالیتهای شرکت را در بخشهای گوناگون این صنعت کسترش داده ایم